Zakon o visokem šolstvu

Definitivno kakovost študija pada

Stojan Sorčan, generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo Nina Korošec, Matej Simič Stojan Sorčan na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) prestopajoč čaka goste pred vrati v nadstropje, da jim ni treba uporabiti elektronskih…