državni zbor

Še nikoli nižje

Politična kultura Dialog, spoštljivo politično komuniciranje, sprejemanje nasprotnih stališč, pozorno spremljanje argumentov. Vse to so – ali pa naj bi bili – temelji demokratičnega odločanja v državi, ki se v ustavi opredeljuje kot demokratična republika….