Diplomske naloge

Na trgu z diplomami: »Manj kot se ve, bolje je«

Kupljene diplomske naloge Maja Pavlin, Matej Simič Dispozicija Spoznajte Nejca, študenta 3. letnika babištva na Zdravstveni fakulteti. Ob zaključku študija mora napisati diplomsko nalogo z naslovom Smrt mame ali otroka: Zakaj tudi babice potrebujejo psihološko…