Novo študijsko leto prinaša nov portal študijske literature. Pa ga res?

Študijski portal Zebra

Tina Šoln, Tadeja Lukanc

Študente Fakultete za družbene vede je ob vpisu v novo študijsko leto presenetila precej višja vpisnina kot prejšnja leta. Poleg klasične vpisnine, ki je znašala 5,73 €, je v ceno všteta še članarina za knjižnice v višini 15,27 €, za brezpapirno poslovanje pa so študenti dodatno odšteli še 2,50 €. Četrta postavka na računu je bila Dostop do portala e-študijskih gradiv in podpore študentom. Ta je znašala nekaj manj kot 27 €.

24. avgusta je v spletni referat prišlo obvestilo o vzpostavitvi spletnega portala Zebra.

Na vprašanje, od kod izvira ime Zebra, hitro najdemo odgovor v spletni marketinški akciji svet ni črno-bel, s katero se je fakulteta pred dvema letoma začela približevati novi generaciji milenijcev. Ugibanja je potrdil zdaj že nekdanji prodekan za kakovost in razvoj izr. prof. dr. Tomaž Deželan: »FDV je v javnosti velikokrat prezentirana negativno, komunikacijska kampanja Zebra pa ni naletela na tak odziv, sprejeta je bila nekako ljubkovalno, z odobravanjem, hkrati pa ima zebra tudi lastnosti, ki so inherentne fakulteti. Ima osnovne precepe, dileme, tako kot FDV, kjer imamo kulturologe in obramboslovce, teoretike in empirike, tržnike in analitike … Polna je nasprotij, kar dejansko tudi FDV dela poseben.«

Čeprav je bilo videti, da se zgodba FDV-jevske Zebre v obliki kampanje zaključuje, je tik pred koncem prejšnjega študijskega leta odprla novo poglavje: prihaja nov, dovršen in napreden dostop do študijske literature Zebra.

Fakulteta za družbene vede v novo študijsko leto vstopa kot prva članica Univerze v Ljubljani, ki se bo lahko pohvalila s takšno nadstandardno ureditvijo gradiv. Kljub temu, da je fakulteta medtem zamenjala vodstvo in so študenti že dodobra zakorakali v novo študijsko leto, pa razen novega sporočila v spletnem referatu drugih informacij o začetku delovanja velikopoteznega projekta, ni.

Po grobih izračunih − natančnih nam vodstvo fakultete menda še ne more podati − smo študenti prispevali nekaj manj kot 53.000 €, 15.000 € pa naj bi prispevala fakulteta.

Namesto v knjižnico pred računalnik

Portal Zebra naj bi zagotavljal spletni dostop do obvezne študijske literature študentom, ki so vpisani na Fakulteto za družbene vede. Do portala bo mogoče dostopati prek klasičnega ali prenosnega računalnika, tabličnega računalnika oz. bralnika in pametnega telefona, dostop pa naj bi bil omogočen v sistemih Android, iOS in Windows, pravi vodstvo fakultete.

Eden izmed pomembnejših dejavnikov za začetek izvedbe projekta je bila, po besedah Deželana,  skrb, da bralna kultura študentov pada. Študentski svet FDV namreč izpostavlja, da ni mogoče pričakovati, da bodo študenti uspešno izvajali pripravo na izpite in ostale študijske obveznosti, če je v knjižnici dostopnih premalo izvodov posameznega gradiva. Drug vzrok za vzpostavitev portala je dejstvo, da se je z obstoječim načinom zagotavljanja študijske literature zaradi spodbujanja prostega kopiranja posredno kršil Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), natančneje avtorske pravice. Kot dodaja Deželan, ki je v času, ko je bil dekan prof. dr. Rado Bohinc, vodil projekt, spodbujanje tovrstnih praks ni v interesu fakultete in portal pomeni pomemben korak v smeri zakonitega zagotavljanja študijske literature.

Letos 26,66 €, prihodnje leto 40 €

Kot je zapisano v obvestilu, ki smo ga študenti v spletni referat prejeli 18. oktobra letos, na fakulteti verjamejo, da bo z uvedbo e-portala storjen »velik korak naprej k še bolj kakovostni študijski izkušnji«.

Vzpostavitev Zebre delno financirajo študenti Fakultete za družbene vede s prispevkom ob vpisu, preostala sredstva pa so bila v projekt naslovljena iz fonda za sofinanciranje študijske literature FDV. Izr. prof. dr. Samo Kropivnik, nov prodekan za razvoj, kakovost in mednarodno sodelovanje in Deželanov naslednik, ki je funkcijo prevzel z nastopom mandata dekanje prof. dr. Monike Kalin Golob oktobra letos, pojasnjuje, da naj bi se v prihodnjih letih portal financiral zgolj iz prispevkov študentov.

13. oktobra je bilo na prvi in drugi stopnji vpisanih 1975 študentov, vsak je za vzpostavitev portala Zebra prispeval 26,66 €, fakulteta pa je primaknila še tretjino sredstev. Po grobih izračunih natančnih nam vodstvo fakultete menda še ne more podati smo študenti prispevali nekaj manj kot 53.000 €, 15.000 € pa naj bi prispevala fakulteta.

»Dve tretjini sredstev je namenjenih za nakup licenc in študijske literature, ki bo dostopna na portalu Zebra, ena tretjina pa je namenjena delovanju portala,« pojasnjuje Kropivnik. Če bo prispevek v prihodnjih letih res znašal 40 €, kakor zatrjujeta tako nekdanji kot sedanji prodekan, bo letni proračun portala samo iz dajatev študentov znašal okrog 80.000 €.

Kropivnik zatrjuje, da gre za namenska sredstva, ki bodo uporabljena izključno za vzdrževanje portala, saj je treba licence za uporabo gradiv ves čas obnavljati, posodabljati nabor gradiva in dodajati novega, treba pa je najti tudi koordinatorja spletnega portala oz. osebo, ki bo zanj skrbela. Ali bo to nekdo, ki je že zaposlen na fakulteti, še ne vedo, Kropivnik pa dodaja, da v letnem načrtu zaenkrat ni predvidenih novih zaposlitev in bo treba za odgovor na to vprašanje počakati do rebalansa proračuna.

Želja fakultete je, da bi portal Zebra sčasoma nadomestil tudi spletno učilnico, ki je trenutno še vedno v uporabi, hkrati pa bi študentom omogočil interaktivne načine dela med študijskim procesom.

Del sredstev namenjen pisanju novih učbenikov

Del sredstev iz naslova študentskega prispevka za uporabo spletnega portala Zebra bo namenjenih pripravi novih učbenikov s strani zaposlenih na fakulteti in prevodom člankov iz tujih jezikov na področjih, kjer je napredek zelo hiter in so spremembe stalnica.

Želja je spodbuditi zaposlene, da začnejo pisati svoja gradiva, ki jih bodo študenti nato uporabljali v sklopu njihovih predmetov. Dolžnost profesorjev bo, da bodo v obdobju od 5 do 7 let pripravili ustrezna celostna gradiva za svoje predmete. Na fakulteti se zavedajo, da je to bolj smiselno za temeljne predmete kot za tiste, ki temeljijo na aktualnih praksah.

Do 25. septembra 2017 je 110 zaposlenih na fakulteti podpisalo anekse, s katerimi dovoljujejo, da so njihova dela, ki so do sedaj izšla pri Založbi FDV, brez dodatnih stroškov vključena v portal in tako dostopna njegovim uporabnikom.

Vse literature na portalu ne bo

»Do konca letošnjega leta naj bi bilo na portalu 50 % vse obvezne literature, odstotek pa bo s prihodnjimi študijskimi leti naraščal in v dveh letih dosegel 85 % vsega obveznega gradiva; od dodatne literature pa, koliko bo uspelo,« pojasnjuje Kropivnik. Preostali nepokrit odstotek pomeni spoštovanje avtonomije nosilcev in dopuščanje, da le-ti zbirajo tudi literaturo, za katero ni mogoče pridobiti avtorskih pravic.

»Do konca letošnjega leta naj bi bilo na portalu 50 % vse obvezne literature, odstotek pa bo s prihodnjimi študijskimi leti naraščal in v dveh letih dosegel 85 % vsega obveznega gradiva; od dodatne literature pa, koliko bo uspelo.«

Vsaj 15 % literature na portalu naj bi bilo takšne, ki je ne predpiše nobeden izmed pedagogov na fakulteti, temveč je dodatna, saj bo izdana v Založbi FDV, študentom pa bo služila kot pomoč pri pisanju seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog.

Problem pa se pojavlja pri literaturi, ki jo študenti potrebujejo za vaje, asistenti in izvajalci vaj pa jim že leta pripravljajo nabore znanstvenih člankov slovenskih in tujih avtorjev, ki jih lahko nato kot fotokopije kupijo v kopirnici Fora – t. i. skripte za vaje. Gre za neko vrsto dodatne literature, ki pa ni predpisana med obveznimi in dodatnimi gradivi, objavljenimi pod zavihkom Gradiva pri posameznem predmetu na Spletnem referatu. Problem se bo urejal postopoma, predvideva pa se, da bo večji del literature sicer dostopen zelo hitro, saj gre za dele različnih knjig, ki bodo objavljene bodisi med obvezno bodisi med dodatno literaturo. Fakulteta na negodovanja študentov, ki so iz prvih vaj jezni odhajali v Foro in tam za posamezno skripto odšteli okoli 10 €, saj so članke iz njih potrebovali za redno pripravo na vaje in seminarje, odgovarja: skripte z znanstvenimi članki bo letos še treba kupovati, v naslednjem študijskem letu pa bodo po besedah Kropivnika »v portal vključena v največji možni meri«.

Dvojni stroški za študente, ki se raje učijo iz gradiv v fizični obliki

Študentski svet Fakultete za družbene vede (ŠS FDV) je na svoji 1. korespondenčni seji dne 11. decembra 2016 podal mnenje o ustanavljanju portala z zbirko študijskih gradiv, v katerem vodstvo fakultete že opozarja na problem tiskanja in razmnoževanja gradiv, saj se člani sveta zavedajo dejstva, da se kljub vseprisotnosti mediatizacije in transferu v načinih branja večina študentov še vedno najraje uči na klasičen način z gradivom v fizični obliki v eni roki ter pisali in markerji v drugi.

Foto: Anže Simončič

Predlagali so, da se z okoliškimi tiskarji dogovori za znižano ceno tiska za gradiva, ki bodo prihajala s portala Zebra.

Deželan je 18. septembra na predstavitveni seji portala dejal, da se je fakulteta zavezala k iskanju cenovno najugodnejšega ponudnika tiskarskih storitev. Do seje je fakulteta že imela eno ponudbo, nikogar pa še niso izbrali. Mesec dni kasneje njegov naslednik Kropivnik o ponudbi ali izbranemu ponudniku ni vedel ničesar. Dejal je, da se cenenega ponudnika tiskarskih storitev ne išče.

Na isti seji so profesorji izpostavili problem, da portal omogoča tiskanje le po 100 strani naenkrat – ob predhodnem izvozu v PDF format. Kropivnik na to odgovarja, da je portal namenjen rabi na računalnikih, tablicah in telefonih, zato se mu ta omejitev ne zdi problematična. Tranzicija iz fizičnega v elektronsko gradivo naj bi bila aktualna tudi med profesorji, saj večina izdelke študentov že popravlja kar na računalnikih, med drugim tudi Kropivnik, zato predvideva, da je ta način študija in urejanja gradiv študentom bližje.

Kropivnik je povedal tudi, da vsa študijska gradiva, ki bodo dostopna v letošnjem študijskem letu, trenutno še ne omogočajo sočasne uporabe za neomejeno število študentov – koliko oseb bo hkrati lahko dostopalo do gradiva, ostaja neznanka. »Če si hitro shranite tistih 100 strani, ki jih trenutno berete, s tem niste več aktivni uporabnik in dostop do gradiva omogočite naslednjemu,« pravi Kropivnik in hkrati pojasnjuje, da bo praksa pokazala, ali bo to problem ali ne.

Vsa študijska gradiva, ki bodo dostopna v letošnjem študijskem letu, trenutno še ne omogočajo sočasne uporabe za neomejeno število študentov – koliko oseb bo hkrati lahko dostopalo do gradiva, ostaja neznanka.

Članarina za knjižnico ostaja

Čeprav naj bi večina gradiv v prihodnjih letih postala dostopna prek spletnega portala Zebra, članarina za knjižnico, ki jo študenti poravnajo skupaj z vpisnino in je letos znašala 15,27 € (v študijskem letu 2016/2017 pa 15,06 €), ostaja. Kropivnik pojasnjuje, da je knjižnica več kot le izposoja knjig, saj nudi tudi prostor za skupinsko delo, tiho učenje, dostop do računalnikov in interneta, rezervacijo in učenje v celicah, prav tako pa vključuje članarino v Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani. Dodaja še, da je Članarina v knjižnice, kakor se glasi postavka na specifikaciji računa za vpisnino, vsako leto znova določena, zato je povsem mogoče, da se bo znesek prihodnje leto razlikoval od letošnje.

Zebra naj bi zaživela konec koledarskega leta

Programerski del naj bi bil zaključen, manjka le še uporabniška izkušnja in portal bo lahko predan v uporabo študentom Fakultete za družbene vede. Skupaj s ŠS FDV bodo oblikovali skupino študentov, ki bo intenzivno preizkušala portal Zebra, da najdejo potencialne napake in podajo predloge sprememb za čim boljše delovanje. Kropivnik nam podatkov o tem, kdo bo testno skupino sestavljal in kolikšen bo vzorec, ni mogel dati, saj se, kot pravi, o tem na fakulteti še niso pogovarjali.

K sodelovanju so povabili tudi Katedro za družboslovno informatiko – njeni člani se z vzpostavljanjem spletnih strani in beleženjem uporabniške izkušnje ukvarjajo profesionalno –, ki bo s pomočjo posebnih navodil podala še bolj strukturirano in strokovno povratno informacijo o portalu.

Sodelujoči pri projektu sicer verjamejo, da bo faza testiranj končana brez večjih zapletov in odkritih napak, ter da bo portal Zebra luč sveta uspešno ugledal do konca koledarskega leta. Pa ga bo res?

Be the first to comment on "Novo študijsko leto prinaša nov portal študijske literature. Pa ga res?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*